HuaTianLogo


Wuhan Huatian Electric Power Automation CO., LTD


Address: T4, No. 1, High-tech 2 Road,East Lake High-tech Development Zone,Wuhan


Zip code: 430074


Tel:(+86)-27-8745 7960 / 15871365102


Fax: (+86)-27-8799 3136


Email: qiao@hvtest.cc


linkedin:Tina QiaoSales service


Address: T4, No. 1, High-tech 2 Road,East Lake High-tech Development Zone,Wuhan


Zip code: 430074


Tel:(+86)-27-8745 7960 / (+86)027-87993136 / 15871365102


Fax: (+86)-27-8799 3136


Email: info@hvtest.cc


linkedin: Tina Qiao